Werkplekleren 1ste module | dagonderwijs Kortrijk

Leren en oefenen op de werkplek

Werkplekleren eerste module

De studenten leren en oefenen nieuwe en reeds gekende vaardigheden in een woonzorgcentrum waar ze ook stage zullen lopen. Ze krijgen gerichte feedback, maar worden niet beoordeeld in deze periode. Een voorbereiding op hun eerste stage.