We zijn er voor jou!

Covid-19 heeft jammer genoeg nog steeds een impact op de schoolorganisatie. Hoe pakken wij dit aan?

Onze schoolorganisatie is coronaproof!

Covid-19 heeft jammer genoeg nog steeds een impact op de schoolorganisatie. Maar, we zijn er voor jou, en we zijn coronaproof!

Wat is onze aanpak?

  • On campus als het kan, online omdat het kan!
    Er is een evenwicht tussen contactonderwijs op school, op locatie, online en via afstandsonderwijs van thuis uit voor onze opleidingswegen dagonderwijs’ en werkplekleren’.
  • Kleine en vaste klasgroepen (maximum 16 studenten) die we meteen kunnen ontdubbelen indien nodig.
  • In de praktijklokalen oefenen de studenten in veilige omstandigheden. Ze krijgen een oefenbox om thuis te oefenen.
  • Intense begeleiding van het leerproces: de klasmentor/​leerbegeleider volgt elke student van dichtbij op.
  • Werkbegeleiding op stage in combinatie met procesbegeleiding.
  • We respecteren de veiligheidsmaatregelen.

Je bent welkom in alle veiligheid, met garantie op kwaliteitsvol onderwijs en met een intense begeleiding van je leerproces in deze (nog steeds) niet alledaagse schoolomgeving.