Interreg: ZORO - zorgroute arbeidsmarkt

Europees project voor studenten en zorgprofessionals

ZORO: studenten en zorgverleners versterken in hun werk 

Aanleiding project

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 mensen in de zorg, in Nederland zelfs ruim 1 miljoen. Toch is dat niet genoeg en zijn er handen tekort. Tegelijk verandert er veel in de gezondheidszorg. Zo hebben steeds meer mensen langer zorg nodig. Mensen willen ook langer thuis blijven wonen en willen inspraak in de zorg die ze ontvangen. En de digitalisering is voortdurend in evolutie. Zorgverleners (in spe) zijn hier niet altijd even goed op voorbereid.

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt – wil hierbij helpen. Het wil studenten beter voorbereiden op hun werk in de zorg. En het wil zorgverleners een kans geven om bij te leren.

Een training

ZORO ontwikkelt een training waarin vier competenties centraal staan. Een competentie is een geheel van kennis (wat je weet), vaardigheden (wat je kan) en attitudes (hoe je je gedraagt). Het gaat hierbij niet om het aanleren van zorghandelingen. 

Elk van de vier ZORO-competenties is noodzakelijk in de zorgsector. Studenten en zorgverleners kunnen ze tijdens de opleiding in een realistische omgeving en met rollenspelen oefenen.

De vier ZORO-competenties zijn:

  1. Interprofessioneel samenwerken: een zorgontvanger heeft een heel team van zorgverleners rond zich, elk met hun eigen rol en expertise. Een goede interprofessionele samenwerking tussen die zorgverleners en met de zorgontvanger, is heel belangrijk.
  2. Intrapreneurship: een zorgverlener moet nadenken bij de eigen handelingen. En daarbij moet hij durven initiatief nemen om dingen te veranderen als ze beter kunnen. Het doel daarbij is steeds de zorg te verbeteren, zonder de behoeftes van de zorgontvanger uit het oog te verliezen.
  3. Technologische wendbaarheid: informatie- en communicatietechnologieën (ICT) winnen overal aan belang, zo ook in de zorg. We spreken dan van zorgtechnologie. Zorgverleners moeten kunnen omgaan met zorgtechnologische hulpmiddelen.
  4. Ethisch handelen: als zorgverlener denk je na over hoe je omgaat met de zorgontvanger. Kan je je in de zorgontvanger verplaatsen? Heb je oog voor diens noden en behoeften? En hoever wil je daarin gaan?

De ZORO-training is bedoeld voor zowel studenten als startende of ervaren zorgverleners. We werken ook over de niveaus heen en brengen dus iedereen samen: helpende zorg & welzijn, verzorgende (IG) en verpleegkundige (HBO5 en bachelor in Vlaanderen, MBO en HBO in Nederland). ZORO kiest expliciet voor een gemengde groep. Deelnemen met een volledige klasgroep of zorgteam is dus niet mogelijk.

Opbouw van de training

Tijdens de training maak je kennis met STIEn. STIEn is een zorgontvanger, een echte ervaringsdeskundige dus. Samen met de deelnemers zal zij de theoretische kennis omzetten in de praktijk. Deelnemers verdiepen zich ook in een eigen casus uit hun omgeving, in iemand die hen echt raakt.

module 1: interprofessioneel samenwerken

Wat is interprofessioneel samenwerken binnen gezondheidszorg en welzijn? Hoe kan je je netwerk opbouwen en onderhouden? Hoe stel je de levensdoelen van STIEn als zorgontvanger centraal in een zorgplan dat je opstelt met een interprofessioneel team? Of nog: hoe kan je samen met je collega’s aan STIEn de beste zorg bieden?

Module 2: technologische wendbaarheid

Welke zorgtechnologie bestaat er allemaal? Waar kan je relevante ervaring vinden over zorgtechnologie? Waar let je op als je nieuwe zorgtechnologie wil gebruiken bij STIEn? Welke ethische overwegingen maak je? Hoe betrek je STIEn hierbij?

Module 3: intrapreneurship

Hoe kan je leren ondernemen? Hoe ga je aan de slag met een goed idee, in je team en in je organisatie? Hoe kan je out-of-the-box denken en een actieplan maken voor STIEn of je eigen casus?

Module 4: ethisch handelen

Hoe kan je je eigen perspectief verruimen? Hoe kan je je denkkaders met betrekking tot zorg verbreden? Hoe krijg je voeling met de ervaringswereld van STIEn als zorgontvanger? Hoe kan je zorg-ethisch zien, weten, reflecteren, doen en zijn?

Echt iets voor jou? Stel je kandidaat!

We testen de ZORO-training op vier locaties: Curio te Roosendaal (NL), Gouverneur Kinsbergencentrum te Wilrijk (BE), VIVES graduaat Verpleegkunde te Kortrijk (BE) en VIVES Hogeschool te Brugge (BE). Deelnemen is helemaal gratis.

De trainingen starten steeds met een digitale infosessie van 1 uur in januari 2021. De vier modules zijn gespreid over de periode februari – mei 2021.

Een overzicht::

Alle deelnemers krijgen tussendoor opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Die vormen op het einde van de training een persoonlijk portfolio. In totaal gaat het over een tijdsinvestering van 30 à 32 uur (infosessie en modules inbegrepen).

We werken volledig coronaproof en houden rekening met de geldende maatregelen. Als onze training in het echt” kan doorgaan, zorgen we voor voldoende ruime lokalen en volgen we alle hygiënemaatregelen.

Is deze training echt iets voor jou, voor een van je leerlingen/​studenten of voor een collega-zorgverlener? Via deze link kunnen kandidaten zich aanmelden. Eind november stellen we de groepen samen.

Wil je op de hoogte blijven van ZORO? Toon je interesse via deze link en kom als eerste te weten wanneer we de ZORO-training een tweede keer organiseren.

Over het project

Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en -innovatie, startte in 2019 dit project samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen: Curio, Scalda, Universiteit Antwerpen, VIVES graduaat Verpleegkunde en VIVES Hogeschool. Het project loopt drie jaar. Dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland, Gouverneur Kinsbergencentrum, Provincie Antwerpen en de verschillende partners wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.

Interesse in het project?

Blijf je graag op de hoogte van deze opleiding? Denk je erover je kandidaat te stellen of zou je graag een van je cursisten of werknemers laten deelnemen?

Wil je graag deelnemen?