Basisverpleegkundige aan zet

De lijst van verpleegkundige handelingen van een basisverpleegkundige.

Vanaf 1 september 2023 leiden we onze studenten op tot gegradueerd basisverpleegkundigen. Een eigen profiel dat naast een bachelor verpleegkundige een volwaardige plaats in het zorglandschap heeft. Een basisverpleegkundige mag autonoom handelen in minder complexe situaties. In complexere situaties werkt hij/​zij in nauwe samenwerking met de verantwoordelijk verpleegkundige voor algemene zorg en/​of de arts.

Welke taken mag een basisverpleegkundige uitvoeren? 

Dit staat beschreven in een bijlage bij het Koninklijk Besluit van 20 september 2023 bepalende de lijst van de verpleegkundige activiteit betreffende de basisverpleegkundige alsmede hun uitoefeningsvoorwaarden.

Raadpleeg hier de lijst van verpleegkundige handelingen van de basisverpleegkundige.