Drive-through proclamatie afstandsonderwijs

Een paar jaar de opleiding gecombineerd met een job en gezin ...
En nu dat welverdiende diploma ontvangen! Een dikke pluim voor jullie!

Coronaveilig
in de eigen bubbel vanuit de auto
het diploma ontvangen!

Welverdiend, want het waren wellicht geen evidente jaren om studies met een job en gezin te combineren!