Mooi bedrag voor Woutershuis!

Derdejaars - uitstroom mensen met een beperking- vinden mooie bestemming voor hun ingezamelde centen!

Derdejaars - uitstroom mensen met een beperking’- schenken mooi bedrag aan Woutershuis’ in Moeskroen.

Koekjes en pannenkoeken verkopen om een cent te hebben om de buitenlandse reis te bekostigen? Het gebeurt vaak! 

Maar wat als je niet op buitenlandse reis kan door Covid-19?

De derdejaars die afstuderen in de richting mensen met een beperking’ doneren hun ingezamelde bedrag van 950 euro aan Woutershuis’ in Moeskroen. 

Woutershuis is een miniboerderij die mensen en kinderen met een beperking helpt door hun snoezelruimtes en het contact met paarden en andere dieren. Greetje Delanghe en Denis Detavernier, eigenaars en ouders van de overleden Wouter waar de boerderij naar genoemd is, eren zo hun overleden zoon die ook een beperking had. Ze doen dit met volle overgave en de diensten worden gratis aangeboden.

We zijn blij dat het geld nuttig besteed zal worden. Woutershuis kan de extra middelen goed gebruiken om hun dagelijkse werking gratis te kunnen blijven aanbieden! Het initiatief kwam trouwens van de studenten!