Op naar veel sterke basisverpleegkundigen!

Minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Welzijn Hilde Crevits hebben de nieuwe graduaatsopleiding basisverpleegkunde voorgesteld.

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS EN HILDE CREVITS

DE VLAAMSE MINISTERS VAN ONDERWIJS EN WELZIJN

22/02/2024

Nieuw graduaat voor de opleiding van basisverpleegkundigen

Minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Welzijn Hilde Crevits hebben de nieuwe graduaatsopleiding basisverpleegkunde voorgesteld. De opleiding is sterk praktijkgericht en stoomt studenten in 3 jaar klaar om aan de slag te gaan als basisverpleegkundige. 20 secundaire scholen gaan samenwerken met het hoger onderwijs om deze opleiding op hoog niveau aan te bieden. Het nieuwe graduaat is op korte tijd uitgewerkt, nadat de federale regering vorig jaar met een nieuw zorgprofiel kwam: de basisverpleegkundige. Dit nieuwe profiel zou een laagdrempelige toegang tot het zorgberoep behouden, na alle discussies over een EU-richtlijn over zorgopleidingen. Hoewel er federaal lang geen overeenstemming was over de medische handelingen die deze basisverpleegkundigen concreet zouden mogen stellen, moest de nieuwe graduaatsopleiding wel dit academiejaar van start kunnen gaan. Een werkgroep heeft nu in recordtempo een nieuw curriculum uitgewerkt. We hebben van de nood een deugd gemaakt”, zeggen Crevits en Weyts.

De zorgsector schreeuwt om extra werkkrachten, maar een EU-richtlijn maakte de inrichting van een laagdrempelige opleiding tot verpleegkundige niet evident. De Vlaamse Regering drong er daarom bij de federale regering op aan om een nieuw zorgprofiel te creëren: de basisverpleegkundige. Het is immers de federale regering die bepaalt aan welke normen een kandidaat-zorgverstrekker moet voldoen om erkend te worden. Het nieuwe zorgprofiel van basisverpleegkundige kwam er uiteindelijk, maar er was federaal lang geen overeenstemming over de handelingen die deze basisverpleegkundigen mogen stellen. De opleiding voor basisverpleegkundigen moest eigenlijk al in september van start gaan, maar er kwam pas in oktober duidelijkheid over die toegestane handelingen. Vlaanderen is echter meteen aan de slag gegaan en heeft in recordtempo een nieuwe opleiding opgericht. Een onderwijswerkgroep werkte keihard aan een nieuw curriculum.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits hebben nu de nieuwe graduaatsopleiding basisverpleegkunde’ voorgesteld. Dit graduaat combineert de stabiele financiering zoals die bestaat voor het secundair onderwijs, met het curriculum van een graduaat en de flexibiliteit van het hoger onderwijs. De 20 secundaire scholen die tot nu toe de hbo5-opleiding organiseerden, gaan nu beter samenwerken met het hoger onderwijs om de nieuwe graduaatsopleiding basisverpleegkunde’ aan te bieden. Er zal onder meer gewerkt worden met simulaties – bijvoorbeeld met oefenpoppen – om studenten voor te bereiden op zelfs de meest uitzonderlijke situaties. Verpleegtechnische handelingen, zoals bloedafnames, worden aangeleerd maar er zal ook veel aandacht zijn voor communicatie. Er wordt ook veel gewerkt met bedside begeleiding’, waarbij de opleiders samen met studenten letterlijk aan het bed gaan staan om alles te demonstreren en aan te leren.

De opleiding wordt sterker praktijkgericht en zal studenten in 3 jaar tijd klaarstomen om als basisverpleegkundige aan de slag te gaan. Afgestudeerden kunnen ook doorstromen naar de bachelor verpleegkunde, dankzij een bijkomende brugopleiding.

Met een graduaat basisverpleegkunde op zak kunnen de afgestudeerden aan de slag in ziekenhuizen, woonzorgcentra, de thuiszorg of bij het Rode Kruis. Ze kunnen onafhankelijk werken in minder complexe zorgsituaties of in teamverband met bachelor-verpleegkundigen of artsen in complexere zorgsituaties.

Het nieuwe graduaat is geschikt voor jongeren die in het BSO of TSO reeds een zorgrichting gevolgd hebben, maar is daarnaast ook een optie voor wie een praktijkgerichte opleiding verkiest of voor zij-instromers. Er komen flexibele lestijden, die het makkelijker maken om een job te combineren met deze opleiding.

Dit was allesbehalve een ideale context, maar de zorgsector kampt wel met enorme personeelstekorten. We hebben dus alles gedaan wat we in deze omstandigheden konden doen”, zegt Weyts. Er moet absoluut een laagdrempelige toegang tot de zorgsector zijn, zodat we meer verschillende profielen uitzicht kunnen geven op een zorgberoep”.

De Vlaamse zorg- en welzijnssectoren bieden een brede waaier aan verschillende werkcontexten waarbinnen een basisverpleegkundige autonoom of in team kan werken” zegt Crevits. Dat maakt dat de afgestudeerde basisverpleegkundigen ontzettend gegeerd zijn gezien de stijgende zorgnoden in onze samenleving.”

De Vlaamse Zorgambassadeur beaamt: Onze mooie zorg- en welzijnssector heeft nood aan sterk opgeleid talent. Deze graduaatsopleiding speelt hier perfect op in. De basisverpleegkundige vormt een noodzakelijke schakel naast de bachelor verpleegkundige om in team kwalitatieve zorg vandaag, morgen en overmorgen te realiseren.”

Contact:

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484 14 0819

Carmen De Rudder, woordvoerder Hilde Crevits, 0492 34 60 66