Opleiding Referentiepersoon wondzorg

6-daagse vorming referentiepersoon wondzorg: najaar 2022 (Kortrijk) en voorjaar 2023 (Waregem)

Referentiepersoon wondzorg

donderdag 27 oktober 2022 tot donderdag 8 december 2022 (Kortrijk)

dinsdag 18 april 2023 tot dinsdag 30 mei 2023 (Waregem)

In navolging van de RIZIV richtlijnen, biedt het Vormingscentrum HIVSET/RHIZO voor de sector een aangepaste opleiding Referentiepersoon Wondzorg aan. Het programma omvat 42 uur theoretisch onderwijs en werd samengesteld in nauwe samenwerking met medische en paramedische professionals met specifieke expertise. 

Het programma omvat de volgende opleidingsonderdelen:

 • Histologie, fysiologie, pathologie van de huid
  Pathofysiologie bij brandwonden. Laatste richtlijnen van niet-complexe brandwondenzorg.
 • Typologie van wonden:
  Bacteriologie van wonden en hun specifieke aanpak.
  Relatie helingsproces, TIME-concept en zijn aanpak.
  Debrideren, overzicht en toelichting van de verschillende vormen van debrideren. Hoe praktisch toepassen
 • Verbandmaterialen.
  Wondactieve verbanden. Praktische toepassingen
 • Heelkundige behandeling van wonden.
  Aandachtspunten bij traumatische wonden, huidflappen, huidenten …
 • Preventie van chronische wonden en diabetes voetulcus
 • Medische behandeling van wonden.
  Van wondroos tot necrotische fasciitis.
 • Ethische aspecten van zorg.
  Relatie wondzorg en ethiek.
  Casuïstiek met toepassing van ethische principes.
 • Casuïstiek

Duurtijd en Locatie

6 dagen
Burgemeester Nolfstraat 35 in Kortrijk of
Westerlaan 73 8790 Waregem

Aantal deelnemers

Er kunnen 16 personen deelnemen.

Kostprijs

400,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor deze opleiding! Voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega’s een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille. Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid. Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Team Waregem op vormingscentrum-​waregem@​hivset.​be.

Meer info, programma en inschrijven op de website van Hivset voor de vorming in Kortrijk of Waregem.