Quiz internationalisering

Quiz ten voordele van enkele internationale stageprojecten

In februari en maart vertoeven er heel wat studenten in Gambia, Rwanda, India, Noorwegen en Zuid-Afrika! Afgelopen vrijdag was het quizzen geblazen om centen in te zamelen die we graag schenken aan projecten van onze buitenlandse stagepartners!

Enkele sfeerbeelden …