Stagebeleid woonzorgcentra: tips & tricks

Samen met andere graduaatsscholen verpleegkunde en het VVSG kwam er een mooie brochure tot stand!

We weten uit onderzoek dat een geslaagde stage, waarbij studenten volwaardig opgenomen worden in het team, vaak een goede voorspeller is voor de finale sector van tewerkstelling van deze student. Daarom bracht de VVSG in het schooljaar 2023 -2024 scholen die de opleiding basisverpleegkundige (HBO5) aanbieden en de publieke WZC in hun buurt samen. Op deze digitale overlegmomenten beluisterden we wederzijdse bevindingen en verwachtingen van de scholen en de publieke WZC. Deze brochure is de weerslag van deze overlegmomenten en heeft als doel bij te dragen aan een nóg betere samenwerking. 

De focus van de brochure ligt op de publieke WZC: Wat kan je als WZC doen om een fijne stageplaats te zijn? Een doordacht stagebeleid bevordert niet alleen de groei en ontwikkeling van studenten, maar draagt bij aan een fijne werksfeer, én geeft vorm aan de samenwerking van morgen. Studenten kunnen vaak zelf kiezen in welke sector ze hun (volgende) stage doen. Elke stageperiode geeft je de kans om je als aantrekkelijke werkgever te positioneren.’

Bron: VVSG. (2024). Stagebeleid woonzorgcentra

Lees hier de infobrochure.