Graduaat verpleegkunde (HBO5) via afstandsonderwijs

De opleiding met een job combineren? Na vier jaar ben je helemaal klaar voor een boeiende carrière als verpleegkundige.

Lees hieronder hoe we te werk gaan.

Afstandsonderwijs in Brugge wordt niet ingericht op 01/02/2021. Je kan kiezen voor afstandsonderwijs in Kortrijk.

Lees de volledige infobrochure

De opleiding afstandsonderwijs vanuit Brugge is hier nog niet in opgenomen.

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Afstandsonderwijs in een notendop

 • Vierjarige opleiding die bestaat uit acht modules
 • Visum van zorgkundige na een anderhalf jaar (drie modules)
 • Vrijstellingen mogelijk op basis van de vooropleiding, nuttige ervaring en/​of werkervaring
 • Sterk praktijkgerichte opleiding in verschillende contexten
 • Eén verplichte lesdag per maand op vrijdag, vrijblijvende contactmomenten zijn mogelijk
 • Verwerking van de leerstof op eigen tempo aan de hand van elektronisch lesmateriaal op maat
 • Contact met docenten en medestudenten via Skype, e-mail en het intern digitaal communicatieplatform
 • Modules starten stapsgewijs op:
  • september 2020: module 1
  • februari 2021: module 1 + module 2

Leren op afstand

 • Verwerking van de leerstof met behulp van leerpaden, filmpjes, oefeningen, opdrachten …
 • Digitaal lesmateriaal op maat van de student afstandsonderwijs
 • Begeleiding op afstand via Skype, e-mail en het intern digitaal schoolplatform

Maandelijks contactmoment op school

 • Activerend en zelfontdekkend leren
 • Praktijklessen in een uitgerust vaardighedencentrum
 • Vraagstelling over leerstofonderdelen die je zelf verwerkt

Stage

 • Maakt een groot deel van de opleiding uit
 • Deskundige begeleiding op de werkvloer en ondersteuning vanuit de school
 • Binnen verschillende contexten: ouderenzorg, thuiszorg, ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg, mensen met een beperking
 • Stageplaats rekening houdend met de woonplaats
 • Spreiding van stage binnen afgesproken periode
 • De laatste module: aaneensluitende stageperiode
 • Vrijstellingen mogelijk op basis van werkervaring- en situatie

Clusters en vakken

Volgende clusters vormen de rode draad tijdens je opleiding:

 • Persoonlijke professionele groei
 • Communicatie, preventie en organisatie
 • Zorg, agogiek en logistiek (onderverdeling in verschillende vakken)

Toelatingsvoorwaarden

Je kan de opleiding graduaat verpleegkunde starten indien je:

 • minstens 18 jaar bent en/​of
 • beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs

Heb je nog geen diploma of getuigschrift ? Dan leg je bij het begin van de opleiding een oriënterende toets af.

Evaluatie

 • Permanente evaluatie doorheen de module (taken, opdrachten, toetsen …)
 • Praktijkproef op het eind van elke module
 • Evaluatie op stage

Brugopleiding bachelor verpleegkunde

Studeer je af als gegradueerde in de verpleegkunde en wil je nog verder studeren?
Je kan bij VIVES de brugopleiding volgen om je bachelordiploma te behalen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de graduaatsopleiding verpleegkunde en de opleidingen die je er kan volgen? Neem contact op en je krijgt snel antwoord.

VIVES graduaat verpleegkunde contacteren