Graduaat verpleegkunde (HBO5) via werkplekleren Ieper

Je bent van de regio Ieper-Poperinge en wil dicht bij huis verpleegkunde studeren? je wilt minder op de lesbanken vertoeven en meer in het werkveld leren?

Na drie jaar ben je fit-for-practice! Lees hieronder hoe we te werk gaan.

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Werkplekleren Ieper in een notendop

 • Driejarige opleiding die bestaat uit vijf modules. Vier modules van een half jaar (= 1 semester). De laatste module duurt een schooljaar (= 2 semesters).
  • module 1 en 2 (eerste jaar): je ontdekt de basis van de verpleegkunde
  • module 3 en 4 (tweede jaar): je verbreedt en komt meer te weten over technisch-coördinerende zorg (thuis- en ziekenhuisverpleegkunde) en de woon-leefzorg (ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en verpleegkunde bij mensen met een beperking).
  • module 5 (laatste jaar): je verdiept je in je gekozen context (ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuisverpleegkunde, ziekenhuisverpleegkunde of verpleegkunde bij mensen met een beperking)
 • Vrijstelling van de eerste module mogelijk voor zorgkundigen mits een toelatingsproef
 • Deelcertificaat na elke module
 • Visum van zorgkundige na het eerste jaar (module 1 en 2)
 • Sterk praktijkgerichte opleiding. Afwisseling tussen lesweken, weken van werkplekleren en stage (met telkens één vaste lesdag per week)
 • Permanent evaluatiesysteem en praktijkproef in eerste en laatste module
 • Opleiding verpleegkunde in eigen regio
 • Les in kleine groepen
 • Uitgebreide zorg en ondersteuning door een team van studentenbegeleiders (leercoaching, studietrajectbegeleiding, (psycho)sociale steun …) en een taalcoach die helpt bij taalmoeilijkheden
 • Samenwerking met het secundair onderwijs (Immaculata Ieper en O.L.V. Instituut Poperinge)
 • Alle modules starten op in september en februari

Toelatingsvoorwaarden en vrijstellingen

Je kan de opleiding graduaat verpleegkunde starten indien je minstens 18 jaar bent en/​of beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs.

Er is een toelatingsprocedure indien je geen diploma of getuigschrift (2de leerjaar derde graad) van het secundair onderwijs hebt en je wil starten op basis van leeftijd.

Beschik je over het visum van zorgkundige?
Volgde je opleidingsonderdelen uit de bachelor verpleegkunde?
Heb je een buitenlands diploma verpleegkunde?
Legde je een of meerdere module(s) af binnen de opleiding graduaat verpleegkunde?
Heb je andere vragen rond vrijstellingen?
Lees meer over de vrijstellingsprocedures.

Lesweken op school

 • Theorie- en praktijklessen in kleine groepen
 • Actief en zelfontdekkend leren met behulp van de laptop
 • Docenten als professional en met ervaring in het werkveld

Lessen gaan door van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 12.45 u. en van 13.45 tot 17 u. (één dag per week les tot 18 u.). Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 12.45 u. en in de namiddag ben je vrij. Op vrijdagvoormiddag van 8.30 - 12.45 u. en in de namiddag krijg je vrijblijvend extra info/​oefenkansen volgens jouw noden.

Weken van werkplekleren

 • In elke module één of twee periodes werkplekleren in verschillende settings
 • Nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes aanleren en inoefenen op de werkplek
 • Geen beoordelend karakter: observeren, ontdekken, oefenen, leren …
 • Levensecht en ervaringsgericht leren
 • Intense begeleiding door een werkplekbegeleider van school en mentor van de afdeling
 • Vier dagen op de werkplek, één vaste lesdag op school

Stage

 • Volgt telkens na een periode werkplekleren in dezelfde organisatie/​instelling
 • Deskundige begeleiding op de werkvloer door een stagebegeleider van school en stagementor op de afdeling
 • Vier dagen op stage, één vaste lesdag op school
 • Eerste module: ouderenzorg
 • Tweede module: ziekenhuis, voorkeurstage (proeven van een andere context)
 • Derde module: thuiszorg en ziekenhuis
 • Vierde module: ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg of bij mensen met een beperking
 • Vijfde module: binnen je gekozen context. Mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen.

Clusters en vakken

Je leert alles over de gezonde mens in alle levensfasen en over zorgvragers in verschillende contexten.

Volgende clusters en vakken vormen de rode draad, zowel tijdens les, werkplekleren als stage:

 • Cluster zorg (zorgvragerprofielen, zorgblokken, verpleegkundige interventies, anatomie, zorginnovatie en EBN…)
 • Cluster cpo (communicatie - preventie - organisatie van zorg)
 • Cluster ppg (persoonlijke professionele groei)
 • Geïntegreerd werken (in de eerste module: integratie van verschillende clusters)

Evaluatie

Geen lange blok- en examenperiode, maar …

 • Permanente evaluatie doorheen de module (toetsen, individuele- en groepsopdrachten …)
 • Praktijkproef op het eind van de eerste en laatste module. Je bewijst hier dat je de leerstof en vaardigheden beheerst.
 • Evaluatie op stage

Brugopleiding bachelor verpleegkunde

Studeer je af als gegradueerde in de verpleegkunde en wil je nog verder studeren?
Je kan bij VIVES de brugopleiding volgen om je bachelordiploma te behalen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de opleiding? Neem contact op en je krijgt snel antwoord.

VIVES graduaat verpleegkunde contacteren