Pedagogisch project

Waar staan wij voor? Je leest het in ons pedagogisch project.

We bieden inspirerend onderwijs en (warme) begeleiding aan dat jongvolwassenen en volwassenen ertoe aanzet om een leven lang te leren in de samenleving, om hun talenten verder te ontplooien en om sterk in het (samen)leven te staan.

VIVES KORTRIJK - IEPER - BRUGGE GRADUAAT BASISVERPLEEGKUNDE IS …

01 Een hartelijke school

 • Bij ons ben je welkom zoals je bent
 • Jouw mening telt
 • Je mag rekenen op deskundige leer- en onderwijsloopbaanbegeleiding
 • We voorzien in professionele coaching doorheen de hele opleiding
 • Individuele trajecten worden uitgestippeld (specifiek voor afstandsonderwijs)

02 Een school waar praktijkleren de kern is

 • Onderwijs dat theorie en praktijk met elkaar verbindt
 • Onderwijs dat inzet op nieuwe pedagogische inzichten
 • Er is verbinding met andere opleidingswegen en andere opleidingen - interprofessioneel leren
 • Onderwijs dat inspeelt op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het werkveld waardoor je echt voorbereid wordt op je professionele toekomst
 • Onderwijs dat aansluiting zoekt en vindt bij de omgeving om ons heen
 • Onderwijs dat inzet op jouw talenten

03 Basisverpleegkundige met … 

 • Hoofd: essentiële kennis, inzicht en transfer
 • Handen: professionele vaardigheden
 • Hart: warme, ethische houding
 • Oog hebben voor de maatschappij: bijdragen aan een warme samenleving vanuit betrokkenheid en engagement

We zetten sterk in op ondersteuning en zorg.

Directie, docenten, studentenbegeleiders, opleiding- en taalcoach ... We doen er alles aan om je studie vlot te laten verlopen!

Hoe dragen we zorg voor jou?