Toelatings- en vrijstellingsvoorwaarden

Wie moet een toelatingsproef afleggen? Wat houdt dit in? Hoe zit het met vrijstellingen? Hier vind je meer info.

Toelatingsprocedure en vrijstellingen

  Heb je geen diploma of getuigschrift (2de leerjaar 3de graad) van het secundair onderwijs en wil je starten op basis van leeftijd, dan volgt er een korte toelatingsprocedure (motivatiegesprek + schriftelijke proef basisvaardigheden). Je kan je inschrijven voor de opleiding onder voorbehoud.

  Vragen kunnen steeds gesteld worden aan:

  / Dagonderwijs Kortrijk + werkplekleren Ieper: rebecca.​vanneste@​rhizo.​be
  / Dagonderwijs Brugge: nele.​geeroms@​vivesgraduaatvpk.​be
  / Afstandsonderwijs: nancy.​lewyllie@​vivesgraduaatvpk.​be

  Beschik je over een getuigschrift (2de leerjaar derde graad) of diploma secundair onderwijs? Dan is de toelatingsprocedure uiteraard niet van toepassing! 

  Heb je al één of meerdere modules van de opleiding graduaat verpleegkunde afgelegd in een andere school, dan leg je geen toelatingsproef af. De klasmentor bekijkt met jou welke leerstof eventueel nog bijgestuurd moet worden.

  Twijfel je in welke module je kan instappen? Denk je dat je recht hebt op vrijstellingen op basis van eerder gevolgde opleidingen? 

  Contacteer de EVC-EVK coördinator. Ze helpt je verder op weg!

  / Dagonderwijs Kortrijk + werkplekleren Ieper: isabelle.​parmentier@​rhizo.​be
  / Dagonderwijs Brugge: nele.​geeroms@​vivesgraduaatvpk.​be
  / Afstandsonderwijs: liesbeth.​rassalle@​vivesgraduaatvpk.​be

  Heb je een buitenlands niet-Europees diploma van verpleegkunde, dan volgt er een vooronderzoek naar de kennis van de Nederlandse taal, een toelatings- en een vrijstellingsprocedure. Je kan je aanmelden voor de opleiding door een mail te sturen.

  Vragen kunnen steeds gesteld worden aan magali.​wante@​vivesgraduaatvpk.​be.

  Vrijstelling als zorgkundige - afstandsonderwijs

  Voldoe je aan onderstaande voorwaarden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor de eerste module MIV (twee semesters) en leg je een vrijstellingsproef af.

  • Je beschikt over het visum van zorgkundige én werkt als zorgkundige
  • Je moet minstens 900 uur les gevolgd hebben in je opleiding tot zorgkundige (vooral van belang voor wie de opleiding via het werk/​volwassenenonderwijs volgde)

  Je vraagt de vrijstelling aan bij (digitale) inschrijving. Je schrijft je in afwachting van het resultaat van de vrijstellingsproef in voor de eerste module.

  Vragen? liesbeth.​rassalle@​vivesgraduaatvpk.​be