Aangepast traject

Een opleidingstraject op maat.

De opleiding bestaat uit meerdere te volgen modules in dagonderwijs of opleidingsonderdelen in afstandsonderwijs. Het verloop ervan wordt in een jaarplanning weergegeven. Je kan een jaarplanning aanvragen via mail.

Een aangepast traject

Het kan zijn dat je de opleiding onderbreekt door bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld langdurig ziek, zwangerschap) en dat je een aangepast traject dient te volgen.

Neem contact op met je studentenbegeleider om te bespreken wat mogelijk is: