Studievoortgang

We volgen jouw studievoortgang op.

Dagonderwijs Brugge en Kortrijk

  • Je klasmentor volgt je studieresultaten op, motiveert je en adviseert je na de examens. In de lesblokken is er wekelijks een uur leerbegeleiding waar men aan de hand van een test peilt naar je motivatie en leermogelijkheden.
  • Bij de start van de opleiding ligt het accent vooral op de studievoortgang. Later in de opleiding komen ook de contextkeuzes aan bod: ziekenhuis, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuisverpleging of mensen met een beperking (enkel voor Kortrijk). Je krijgt ondersteuning om de keuze te maken die het dichtst bij jezelf ligt. 
  • Vrijstellingen kunnen ook een onderdeel uitmaken van je studievoortgang. Contactpersoon voor Kortrijk is Isabelle Parmentier, voor Brugge kan je terecht bij Nele Geeroms.

Werkplekleren Ieper

  • Halfweg de module bespreken we je studieresultaten tijdens een begeleidende klassenraad. Indien we merken dat je studies moeilijker verlopen gaan we met het team na welke ondersteuning je nodig hebt.
  • Je klasmentor volgt je studieresultaten op en een aantal docenten doen aan trajectbegeleiding. Je kan bij hen terecht voor een gesprek omtrent je studievoortgang.
  • Vrijstellingen kunnen ook een onderdeel uitmaken van je studievoortgang. Je contactpersoon is Isabelle Parmentier.

Afstandsonderwijs

  • Je klasmentor en het hele team volgen je op.
  • De opleidingscoach begeleidt je in je studievoortgang. Als individuele coach helpt ze je op weg van bij de start en ondersteunt ze je bij vragen/​moeilijkheden die je tijdens je opleiding kan ondervinden. Je bespreekt samen de weg die je aflegt en de vrijstellingen die je kan bekomen. Jullie gaan samen op pad om die droom te realiseren.