Graduaat in de basisverpleegkunde - afstandsonderwijs

Wil je de opleiding via afstandsonderwijs volgen?
Lees hieronder hoe we te werk gaan.

Lees de volledige infobrochure

Klik op hier om de volledige infobrochure te lezen.
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Afstandsonderwijs in een notendop

 • Opleidingsduur: 5 modules gespreid over vier jaar/​acht semesters (indien je start zonder vrijstellingen)
 • Na modules 1 en 2 (drie semesters): getuigschrift zorgkundige
 • Elk semester: pakket theorie, vaardigheden en stage
 • Les en zoveel als mogelijk stage in vijf domeinen: ziekenhuis - thuiszorg - ouderenzorg - geestelijke gezondheidszorg - mensen met een beperking
 • Gespreid evaluatiesysteem: verschillende evaluatievormen doorheen elk semester
 • Aan te raden om maximum 80% te werken. De opleiding vergt een gemiddelde tijdsbesteding van 23 uur per week.
 • Leren op afstand:
  • Eén verplichte lesdag op donderdag of vrijdag (meestal vrijdag) om de twee weken - verplichte introductie- en evaluatiedag - vrijblijvende contactmomenten voor extra oefenkansen (link naar de jaarkalender)
  • Begeleiding door docenten en contact met medestudenten via videogesprekken, e-mail en het intern digitaal communicatieplatform
  • Verwerking van de leerstof op eigen tempo aan de hand van digitaal lesmateriaal op maat. 
 • Stage:
  • Een pakket stage-uren in elk semester
  • Zelf in te plannen tijdens een vooraf bepaalde periode
  • Maximum 50% tijdens weekends en schoolvakanties
  • Mogelijkheid om een deel van stage op eigen werk in de zorg te doen
  • Stageplek bij jou in de buurt
  • Begeleiding op stage 

Toelatings- en vrijstellingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar zijn en/​of beschikken over een getuigschrift 6 bso of diploma secundair onderwijs. Heb je dit niet? Dan leg je voor de start een toelatingsproef af.
 • Er zijn twee startmomenten: begin september en begin februari. Na elke geslaagde module krijg je een deelcertificaat.
 • Ben je zorgkundige? Dan kan je een vrijstelling bekomen voor de eerste module MIV (twee semesters) als je voldoet aan onderstaande voorwaarden én slaagt voor een vrijstellingsproef. 
  • Je beschikt over het visum van zorgkundige én werkt als zorgkundige.
  • Je moet minstens 900 uur les gevolgd hebben in je opleiding tot zorgkundige (vooral van belang voor wie de opleiding via het werk/​volwassenenonderwijs volgde).
  • Vrijstellingsproeven worden op school afgenomen tot 1 februari (start in februari 2024) of maandag 16 september (start in september 2024). 
  • Zie ook onze vrijstellingsprocedure

Onze troeven

Praktijkleren centraal & inspirerend onderwijs

 • Meer dan de helft van de opleiding stage
 • Begeleiding en coaching op stage
 • Nieuwe en goed uitgeruste vaardigheidslokalen
 • Vlotte bereikbaarheid van docenten/​stagebegeleiders
 • Goed uitgewerkte digitale cursussen en leerpaden

Gespreid evaluatiesysteem

 • Geen lange blok- en examenperiode
 • Verschillende evaluatievormen: toetsen, opdrachten, mondelinge evaluaties …

Een hartelijke school met warme begeleiding

 • Een heel team staat voor jou klaar: docenten, stagebegeleiders, klasmentor, stagecoördinator, studentenbegeleider en opleidingscoach 
 • Dienst studentenbegeleiding: leercoaching, (psychosociale) steun, bemiddeling, studietrajectbegeleiding, trajecten op maat …
 • Dienst STUVO van VIVES: financiële ondersteuning
 • Taalcoach
 • Ontdek ons volledig zorgaanbod

Basisverpleegkundige met hoofd, hart en handen

Visual opleiding
Klik op de afbeelding hierboven.

Wat leer ik?

In relatie met de zorgontvanger streven naar de meest haalbare zorg

 • Goede zelfzorg & veerkracht
  leerlijn professionele persoonlijke groei
 • Multidisciplinair teamwork & autonoom handelen
  Leerlijn organisatie | Leerlijn communicatieve vaardigheden
 • Levenslang leren & participeren
  Leerlijn professionele persoonlijke groei | Leerlijn basisverpleegkundige als onderzoeker 
 • Zorgrelatie centraal - oprechtheid
  Leerlijn communicatieve vaardigheden | Leerlijn professionele persoonlijke groei 
 • Kritisch reflecteren & methodisch handelen
  Leerlijn professionele persoonlijke groei
  Leerlijn basisverpleegkundige als onderzoeker | Leerlijn klinisch redeneren | Leerlijn pathologie | Leerlijn verpleegkundige vaardigheden | Leerlijn biomedische wetenschappen 
 • Gezondheidsvoorlichting- en preventie
  Leerlijn preventie

Kostprijs

Er is geen inschrijvingsgeld. Cursussen zijn digitaal en kunnen zelf afgeprint worden. Voor kosten zoals oefenmateriaal krijg je een schoolrekening. Vragen over betalingsmogelijkheden of een studietoelage? Dan kan je bij Stuvo aankloppen.

Aankoop laptop aan gunstige prijs

Je kan via de school tegen een gunstige prijs een laptop met Office 365-pakket aankopen.
Meer info

Studeren met ondersteuning

Heb je een duwtje in de rug nodig? Er zijn heel wat trajecten/​partners waarmee we samenwerken:

 • Vlaams opleidingsverlof
 • Opstap naar verpleegkunde (P360)
 • Randstad Medical Academy
 • Vlaams opleidingskrediet of aanmoedigingspremie
 • Zorgkrediet
 • Tijdskrediet met motief
 • Opleidingscheques
 • Meer info

Brugopleiding bachelor verpleegkunde

Studeer je af als gegradueerde in de basisverpleegkunde en wil je nog verder studeren?
Je kan bij VIVES de brugopleiding volgen om je bachelordiploma te behalen.

Buitenlandse stage

Verbreed je horizon, ontdek een nieuwe cultuur en doe internationale stage-ervaring op.

Waar kan ik stage lopen?