Graduaat in de basisverpleegkunde - dagonderwijs Brugge

Wil je de opleiding via voltijds dagonderwijs in Brugge volgen?
Lees hieronder hoe we te werk gaan.

Lees de volledige infobrochure

Klik op hier om de volledige infobrochure te lezen.
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Dagonderwijs Brugge in een notendop

 • Opleidingsduur: 5 modules gespreid over drie jaar
 • Na modules 1 en 2: getuigschrift zorgkundige
 • Continue afwisseling tussen les- en stageweken
 • Interactieve theorie- en vaardigheidslessen
 • Meer dan de helft van de opleiding stage
 • Les en stage in vijf domeinen: ziekenhuis - thuiszorg - ouderenzorg - geestelijke gezondheidszorg - mensen met een beperking
 • Keuzevakken en keuzestage naargelang interesses en talenten
 • Bedside begeleiding en coaching op stage
 • Gespreid evaluatiesysteem: verschillende evaluatievormen doorheen elke module
 • Een echte studentencampus met veel faciliteiten

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar zijn en/​of beschikken over een getuigschrift 6 bso of diploma secundair onderwijs. Heb je dit niet? Dan leg je voor de start een toelatingsproef af.
 • Info over vrijstellingen vind je bij onze vrijstellingsvoorwaarden.
 • Er zijn twee startmomenten: begin september en begin februari. Na elke geslaagde module krijg je een deelcertificaat.

Onze troeven

Praktijkleren centraal & inspirerend onderwijs

 • Nieuwe en goed uitgeruste vaardigheidslokalen
 • Meer dan de helft van de opleiding stage
 • Bedside begeleiding en coaching tijdens stage
 • Simulatielessen met vrijwilligers en hoogtechnologische poppen
 • Projectwerk in het werkveld

Gespreid evaluatiesysteem

 • Geen lange blok- en examenperiode
 • Verschillende evaluatievormen: toetsen, opdrachten, mondelinge evaluaties …

Een hartelijke school met warme begeleiding

 • Een team van klasmentoren, docenten, stagebegeleiders, stagecoördinator … staat voor je klaar
 • Studentenbegeleiding: leercoaching, (psychosociale) steun, bemiddeling, studietrajectbegeleiding, trajecten op maat …
 • Dienst STUVO van VIVES: financiële ondersteuning
 • Taalcoach
 • Ontdek ons volledig zorgaanbod

Basisverpleegkundige met hoofd, hart en handen

Klik op de afbeelding hierboven.

Wat leer ik?

In relatie met de zorgontvanger streven naar de meest haalbare zorg

 • Goede zelfzorg & veerkracht
  leerlijn professionele persoonlijke groei
 • Multidisciplinair teamwork & autonoom handelen
  Leerlijn organisatie | Leerlijn communicatieve vaardigheden
 • Levenslang leren & participeren
  Leerlijn professionele persoonlijke groei | Leerlijn basisverpleegkundige als onderzoeker 
 • Zorgrelatie centraal - oprechtheid
  Leerlijn communicatieve vaardigheden | Leerlijn professionele persoonlijke groei 
 • Kritisch reflecteren & methodisch handelen
  Leerlijn professionele persoonlijke groei
  Leerlijn basisverpleegkundige als onderzoeker | Leerlijn klinisch redeneren | Leerlijn pathologie | Leerlijn verpleegkundige vaardigheden | Leerlijn biomedische wetenschappen 
 • Gezondheidsvoorlichting- en preventie
  Leerlijn preventie

Kostprijs

Er is geen inschrijvingsgeld. Kosten voor stagepakken, cursussen en handboeken, oefenmateriaal, studiebezoeken, uitstappen worden gespreid over een schooljaar. Vragen over betalingsmogelijkheden of een studietoelage? Dan kan je bij Stuvo aankloppen.

Aankoop laptop aan gunstige prijs

Je kan via de school tegen een gunstige prijs een laptop met Office 365-pakket aankopen.
Meer info

Studeren met ondersteuning

Heb je een duwtje in de rug nodig? Er zijn heel wat trajecten/​partners waarmee we samenwerken:

 • Opleidingsproject voor verpleegkundigen (P600)
 • Studeren via de VDAB
 • #kiesvoordezorg
 • Opleidingscheques
 • Educatief verlof
 • Vlaams opleidingsverlof (VOV)
 • Meer info

Brugopleiding bachelor verpleegkunde

Studeer je af als gegradueerde in de verpleegkunde en wil je nog verder studeren?
Je kan bij VIVES de brugopleiding volgen om je bachelordiploma te behalen.

Buitenlandse stage

Verbreed je horizon, ontdek een nieuwe cultuur en doe internationale stage-ervaring op.

Waar kan ik stage lopen?