Graduaat in de basisverpleegkunde - dagonderwijs Kortrijk

Wil je de opleiding via voltijds dagonderwijs in Kortrijk volgen?
Lees hieronder hoe we te werk gaan.

Lees de volledige infobrochure

Klik op hier om de volledige infobrochure te lezen.
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Dagonderwijs Kortrijk in een notendop

 • Opleidingsduur: 5 modules gespreid over drie jaar 
 • Na modules 1 en 2: getuigschrift zorgkundige
 • Continue afwisseling tussen les- en stageweken
 • Interactieve theorie- en vaardigheidslessen
 • Meer dan de helft van de opleiding stage
 • Les en stage in vijf domeinen: ziekenhuis - thuiszorg - ouderenzorg - geestelijke gezondheidszorg - mensen met een beperking
 • Keuzevakken en keuzestage naargelang interesses en talenten
 • Bedside begeleiding en coaching op stage
 • Gespreid evaluatiesysteem: verschillende evaluatievormen doorheen elke module
 • Een echte studentencampus met veel faciliteiten

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar zijn en/​of beschikken over een getuigschrift 6 bso of diploma secundair onderwijs. Heb je dit niet? Dan leg je voor de start een toelatingsproef af.
 • Info over vrijstellingen vind je bij onze vrijstellingsvoorwaarden.
 • Er zijn twee startmomenten: begin september en begin februari. Na elke geslaagde module krijg je een deelcertificaat.

Onze troeven

Praktijkleren centraal & inspirerend onderwijs

 • Nieuwe en goed uitgeruste vaardigheidslokalen
 • Meer dan de helft van de opleiding stage
 • Bedside begeleiding en coaching op stage
 • Simulatielessen met vrijwilligers en hoogtechnologische poppen
 • Projectwerk in het werkveld
 • Krachtige leeromgevingen zoals Huize August

Gespreid evaluatiesysteem

 • Geen lange blok- en examenperiode
 • Verschillende evaluatievormen: toetsen, opdrachten, mondelinge evaluaties …

Een hartelijke school met warme begeleiding

 • Een team van klasmentoren, docenten, stagebegeleiders, stagecoördinatoren … staat voor je klaar
 • Dienst studentenbegeleiding: leercoaching, (psychosociale) steun, bemiddeling, studietrajectbegeleiding, trajecten op maat …
 • Dienst STUVO van VIVES: financiële ondersteuning
 • Taalcoach
 • Ontdek ons volledig zorgaanbod

Basisverpleegkundige met hoofd, hart en handen

Op 1 september 2023 namen we op de campus in Kortrijk onze intrek in een gloednieuw gebouw. Neem een kijkje in onze nieuwbouw!

Klik op de afbeelding hierboven

Wat leer ik?

In relatie met de zorgontvanger streven naar de meest haalbare zorg

 • Goede zelfzorg & veerkracht
  leerlijn professionele persoonlijke groei
 • Multidisciplinair teamwork & autonoom handelen
  Leerlijn organisatie | Leerlijn communicatieve vaardigheden
 • Levenslang leren & participeren
  Leerlijn professionele persoonlijke groei | Leerlijn basisverpleegkundige als onderzoeker 
 • Zorgrelatie centraal - oprechtheid
  Leerlijn communicatieve vaardigheden | Leerlijn professionele persoonlijke groei 
 • Kritisch reflecteren & methodisch handelen
  Leerlijn professionele persoonlijke groei
  Leerlijn basisverpleegkundige als onderzoeker | Leerlijn klinisch redeneren | Leerlijn pathologie | Leerlijn verpleegkundige vaardigheden | Leerlijn biomedische wetenschappen 
 • Gezondheidsvoorlichting- en preventie
  Leerlijn preventie

Kostprijs

Er is geen inschrijvingsgeld. Kosten voor stagepakken, cursussen en handboeken, oefenmateriaal, studiebezoeken, uitstappen worden gespreid over een schooljaar. Vragen over betalingsmogelijkheden of een studietoelage? Dan kan je bij Stuvo aankloppen.

Aankoop laptop aan gunstige prijs

Je kan via de school tegen een gunstige prijs een laptop met Office 365-pakket aankopen.
Meer info

Studeren met ondersteuning

Heb je een duwtje in de rug nodig? Er zijn heel wat trajecten/​partners waarmee we samenwerken:

 • Opleidingsproject voor verpleegkundigen (P600)
 • Studeren via de VDAB
 • #kiesvoordezorg
 • Opleidingscheques
 • Educatief verlof
 • Vlaams opleidingsverlof (VOV)
 • Meer info

Diploma secundair onderwijs

Heb je een getuigschrift van het zesde jaar BSO dat maximum vier jaar oud is en start je met de opleiding in september? Behaal je graag je diploma al op het eind van het eerste jaar? Dat kan via PSO (Project Secundair Onderwijs). 

Wat moet je hiervoor doen? Een aantal extra lessen op woensdagnamiddag volgen.
Slaag je voor PSO en module 1 en 2, dan heb je het diploma op zak.
Volg je deze lessen niet, dan krijg je het diploma als je afstudeert.

Behaalde je minstens een getuigschrift van het vierde jaar secundair onderwijs, dan behaal je het diploma ook als je afstudeert.

  Brugopleiding bachelor verpleegkunde

  Studeer je af als gegradueerde in de basisverpleegkunde en wil je nog verder studeren?
  Je kan bij VIVES de brugopleiding volgen om je bachelordiploma te behalen.

  Benieuwd naar onze nieuwe school?

  Op 1 september 2023 namen we op de campus in Kortrijk onze intrek in een gloednieuw gebouw.

  Neem hier een kijkje!